Jak rząd wywiązuje się z walki z zanieczyszczeniem powietrza?

Polski Alarm Smogowy ocenił, na jakim etapie jest realizacja ogłoszonych prawie rok temu rekomendacji działań mających zredukować zanieczyszczenia powietrza.