GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM USTAWY WPROWADZAJĄCEJ PŁACE MINIMALNĄ

ZA

0

PRZECIW

0

WSTRZYMUJĄCY

0

NIEOBECNI

0